Cerkon

Jest najnowocześniejszym materiałem zapewniającym uzyskanie największej dokładności i szczelności. Jest materiałem biozgodnym, w pełni bezpiecznym, niepowodującym uczuleń.


Cerkon jest jedyną konstrukcją, która jest biała i przepuszcza światło!
Dzięki temu nałożona na nią porcelana odbija światło jak we własnych zębach.
Umożliwia to najwierniejsze odzwierciedlenie naturalności zęba.

Dzięki połączeniu cerkonu z indywidualną charakteryzacją powierzchni licowych  nawet najbardziej wyrafinowane oko nie jest w stanie odróżnić  naszej pracy protetycznej od naturalnych zębów.