Podniesienie dna zatoki szczękowej

Podnoszenie dna zatoki szczękowej (sinus lift) jest zabiegiem stosowanym w przypadku zbyt nisko położonego dna zatoki szczękowej, co uniemożliwia prawidłowe wprowadzenie implantów.

Zatoka szczękowa, jest przestrzenią powietrzną, leżącą w bezpośrednim sąsiedztwie korzeni bocznych zębów szczęki (najczęściej od czwórki do siódemki ).

Częstym następstwem usunięcia zębów jest zanik tkanki kostnej.
Grubość kości między jamą ustną i zatoką szczękową ulega zmniejszeniu.


W przypadku dużego ubytku kości zwykłe wszczepienie implantów jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie zabiegu nadbudowy dna zatoki szczękowej aby stworzyć dostateczne miejsce dla implantu
Zdjęcie RTG  kości i zatoki szczękowej przed zabiegiiem.


Zdjęcie RTG kości i zatoki po zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej z jednoznacznym wszczepieniem implantów.