RTG pantomograficzne

Zdjęcie pantomograficzne umożliwia nam ocenę całego stanu uzębienia. Daje nam ogólny obraz zębów żuchwy, obu szczęk łącznie z zatokami szczękowymi i ze stawami skroniowo-żuchwowymi.


 

Badanie to jest niezbędne do przeprowadzenia poprawnej diagnozy oraz do zaplanowania sukcesywnego leczenia. Uwidocznienie na zdjęciu wszystkich zębów wraz ze strukturami sąsiadującymi jest niezwykle cenną informacją. Dzięki niemu możemy wykryć patologiczne zmiany w kościach szczęki i żuchwy, a także w stawach skroniowo-żuchwowych oraz w zatokach szczękowych.
 


Zdjęcie pantomograficzne jest niezbędne przy planowaniu leczenia implantologicznego.