Sterowana regeneracja kości i przeszczep kości

Do niedawna implanty zębowe umieszczano tylko w miejscach, w których istniały odpowiednie warunki do ich wszczepienia, co ograniczało wskazania do ich stosowania.

Obecnie coraz częściej wszczepia się je w miejsca, gdzie są one najbardziej pożądane z protetycznego punktu widzenia. Stało się to możliwe między innymi dzięki rozwojowi technik przeszczepu kości oraz sterowanej regeneracji kości.

Przeszczep kości to zabieg uzupełniający brakującą kość specjalnym materiałem (Bioss), bardzo podobnym do kości ludzkiej. Z tego względu jest łatwo akceptowany przez nasz organizm jako ,,własny" (tylko w nielicznych przypadkach zostaje odrzucany).W ubytek kostny zostaje wprowadzona sztuczna kość w formie granulatu, dzięki któremu własne komórki kostne stopniowo łączą się z cząstkami materiału tworząc nową strukturę kostną. Po około 6 miesiącach od przeszczepu cząsteczki biomateriału ulegają całkowitemu połączeniu z kością. Potem następuje stopniowy ich rozkład.

Sterowaną regeneracją kości nazywamy zabieg chirurgiczny w którym wykorzystuję się odpowiednio cienką błonę (BioGlide) umieszczaną na powierzchni gojącej się kości. Membrana wspomaga i przyśpiesza gojenie się rany, tkanki kostnej i błony śluzowej oraz stanowi barierę zapobiegającą wrastaniu tkanek miękkich w miejsce, w którym powinna wytworzyć się nowa kość. Proces ten umożliwia optymalną regenerację kości. Błona po spełnieniu swej roli zostaje wchłonięta przez organizm.


Oba wyżej opisane zabiegi są stosowane w przypadku zbyt małej ilości kości, która uniemożliwiała przeprowadzenie zabiegu implantacji.

Wskazania do przeprowadzania powyższych zabiegów to:
- ubytek kostny po ekstrakcji
- ubytek kostny po długoterminowym braku uzębienia
- ubytek kostny po urazie
- ubytek kostny po usunięciu guza lub torbieli