Usunięcie pozostawionych wcześniej korzeni

Zabieg ten dotyczy korzeni zębów, które z  niewiadomych przyczyn nie zostały usunięte podczas ekstrakcji.

Pozostawione korzenie mogą być całkowicie bądź częściowo otoczone kością.
Często widoczna są dopiero na zdjęciu rentgenowskim.

Pozostawione  korzenie zęba mogą wyrządzić wiele szkody w naszym organizmie.

Wskazaniami do ekstrakcji zębów są stany chorobowe niepoddające się już leczeniu zachowawczemu. Pozostawione korzenie prawdopodobnie są zainfekowane, a co za tym idzie są skupiskiem bakterii. Bezwzględnie  należy je usunąć!


W takich sytuacjach zabieg chirurgiczny jest trudny,  bardziej skomplikowanym niż zwykła ekstrakcja. Wymaga dużego doświadczenia i profesjonalizmu. Zabieg obarczony jest większą ilością możliwych powikłań oraz mogących wystąpić nieprzewidzianych trudności śródzabiegowych.