Usunięcie zębów zatrzymanych

Zabieg ten dotyczy zębów, które ze względu na swe położenie (nieprawidłowy kierunek wzrostu, blokowanie przez sąsiednie zęby) mogą być całkowicie lub częściowo otoczone kością. Często są zupełnie niewidoczne w jamie ustnej.

W takich przypadkach usunięcie takiego nietypowego zęba jest zabiegiem trudnym, bardziej skomplikowanym niż zwykła ekstrakcja, wymagającym więcej czasu oraz dodatkowych narzędzi. Zabieg jest obarczony większą ilością możliwych powikłań oraz mogących wystąpić nieprzewidzianych trudności śródzabiegowych.

Wskazaniem do usunięcia zębów zatrzymanych są planowane działania ortodontyczne i protetyczne, ucisk na zęby sąsiednie powodujący ból oraz rozwijające się wewnątrzkostne torbiele.

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Po wykonaniu zdjęcia pantomograficznego w celu ustalenia położenia zęba, nacina się dziąsło i usuwa się warstwę kości pokrywającą usuwany ząb. Kolejnym etapem zabiegu jest usunięcie zęba w całości lub tylko jego fragmentów. Gdy ząb (lub zęby) zostanie w całości usunięty zakładany jest środek opatrunkowy oraz szwy.