Plastyka tkanek miękkich

Przeszczepy dziąseł znalazły szerokie zastosowanie w stomatologii estetycznej.

Wykorzystuje się je w celu wyrównywania przebiegu dziąsła po zaniku kości po urazie czy ekstrakcji, do pokrycia recesji zębów, gdy odsłaniają się korzenie oraz w implantologii w celu poprawy estetyki i odtwarzania utraconych tkanek wokół implantów.

Kiedy traci się ząb ( lub kilka zębów), po pewnym czasie dochodzi do ubytku kości i dziąsła w miejscu brakującego zęba. Miejsce to nie wygląda zbyt estetycznie, a późniejsza korona będzie za długa w porównaniu z sąsiednimi zębami. Dlatego przed wykonaniem pracy protetycznej defekt ten powinien zostać skorygowany.

W tym celu stosuje się procedurę augmentacji wyrostka tkanką miękką i odbudowuje pierwotny zarys dziąsła. Dzięki temu zabiegowi nowy ząb będzie wyglądał estetycznie, naturalnie i będzie można go swobodnie czyścić.