Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą

Metoda ta jest wykonywana w przypadku gdy istnieje konieczność podniesienia dna zatoki szczękowej w niewielkim zakresie.

Podczas zabiegu dno zatoki nie zostaje otwarte, dzięki czemu procedura jest mniej inwazyjna niż przy podnoszeniu dna zatoki metodą otwartą. Proces gojenia przebiega sprawniej.

Ta metoda pozwala na jednoczesne wszczepienie implantu. Zabieg ten wymaga ogromnych umiejętności i precyzji od lekarza.
Przebieg zabiegu

Po uprzednim znieczuleniu miejscowym pacjenta dokonuje się oddzielenia błony śluzowej jamy ustnej od kości. Po nawierceniu otworu w kości szczęki ostrożnie oddziela się błonę śluzową zatoki szczękowej.
To najtrudniejszy moment całej operacji – wymagający ogromnej precyzji.

Przestrzeń powstałą przez odsunięcie błony śluzowej wypełnia się sztucznym materiałem kościozastępczym lub kością własną pacjenta i przykrywa specjalną błoną.
Na zakończenie zabiegu układa się błonę śluzową jamy ustnej w jej pierwotnym położeniu zaszywając ranę.

Jeśli nie ma potrzeby znacznego uniesienia dna zatoki, można przeprowadzić wszczepienie implantów jednocześnie z zabiegiem nadbudowy (jednoczasowe podnoszenie dna zatoki).

W przypadku dużej nadbudowy zabieg implantacji przeprowadza się dopiero po ok. sześciu miesiącach (dwuczasowe podnoszenie dna zatoki).